barkod nasıl alınır,gerekli belgeler,barkod tescil

barkod nasıl alınır,gerekli belgeler,barkod tescil

BARKOD NUMARASI GEREKLİ BELGELER :

Barkod numarası alma için aşağıdaki belgeler gereklidir.

  • Vekaletname
  • Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi
  • Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte) – Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı 2010 yılına ait gelir tablosunu almalısınız. (daha&helliip;)

devamı →