Barkod Yazılımları


Veri bankalarından alınan verilerin işletme isteklerine uygun biçimde (barkod etiketleri, adres etiketleri, koli etiketleri, fiyat etiketleri, raf etiketleri, ölçüm etiketleri vb.) tasarlanabilmesini ve yazdırılabilmesini sağlayan yazılımlar ETA, LOGO ve NEBİM gibi programlarla entegre olarak çalışabilirler. Farenizi kullanarak sayfa düzeni, sayfa yapısı, etkiet büyüklüğü gibi etiket şekil özellikleri, karakter özellikleri yazılımlar aracılığı ile çok basit bir ayarlanabilir. Yaptığınız tasarımları kaydedebilir daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Hazırladığınız tasarımları direk olarak yazdırabilir, yazdırmadan önce ekranda inceleyebilirsiniz.

Barkod yazılımları özellikleri: Sıralı sayı basma (0,1,2,3,4,5,6,7…) Usüllü sayı basma (100,150,200,250…) Rasgele sayı basma Ortalama alma Sayıları yazıya çevirme Tarih basma Mantıksal değer girme Stoktaki ürün kadar barkod basabilme ISSN ve ISBN basma Diğer Bez Bebek Bölümleri: Barkod Sistemleri Barkod işlemi takibi hangi araçlar ile yapılır? Barkod yazdirma programi nasil secilir? Çok Yönlü Barkod Okuyucular Barkod yazdırma teknoloji türleri nelerdir? Barkod Donanımları CCD Barkod Okuyucular Lazer Barkod Okuyucular