Barkod Tescil Belgesi Alma

Barkod Tescil Belgesi Almak İçin;

– Vekaletname
– Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi
– Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte)
– Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı 2010 yılına ait gelir tablosu.
– Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.
-Firmanın hiç bir geliri olmasa dahi boş gelir tablosu
Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi