Barkod Sistem Giriş Ücretleri

BARKOD SİSTEMİ GİRİŞ ÜCRETİ

CİRO

KATEGORİ

9 Basamaklı (1000 Ürün)

8 Basamaklı (10 Bin Ürün)

7 Basamaklı (100 Bin Ürün)

100 Milyon ve Üzeri

A

1650 TL

1760 TL

1925 TL

50 – 100 MilyonArası

B

1320 TL

1430 TL

1650 TL

10 – 50 Milyon Arası

C

1100 TL

1210 TL

1375 TL

1 – 10 Milyon Arası

D

825 TL

990 TL

1100 TL

100 Bin – 1 Milyon Arası

E

495 TL

605 TL

770 TL

0 – 100 Bin Arası ve

YENİ KURULANLAR

F

250 TL

305 TL

385 TL