Barkod Numarası Oluşturma

Barkod Numarası Oluşturma

Firmaya atanmış barkod numaralarına göre Barkod Numarası oluşturma

13 Basamaklı Barkod Numarası oluşturma

7 Basamaklı Barkod Numarası Örnek

 7 basamaklı 869XXXX Firma Barkod Numarası  tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de

saat ,kolye,küpe. Bu durumda ürünlerin GTIN’leri aşağıdaki gibi olur.

Not:Kontrol Basamağı numarasını barkod Sistemleri otomatik olarak verir

Firma Öneki:Örnek olarak 1234 verilmiş olsun

Ürün Numarası.Firmanın atayacağı genelde 1 den başlayan numara.