Barkod Numarası Nasıl Alınır

BARKOD NUMARASI GEREKLİ BELGELER : Barkod numarası alma için aşağıdaki belgeler gereklidir. – Vekaletname – Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi – Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte) – Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı 2010 yılına ait gelir tablosunu almalısınız. – Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz. -Firmanın hiç bir geliri olmasa dahi boş gelir tablosu Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti) Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi Barkod Numarası Alma, Barkod İzni, Barkod Tescil numarası işlemleriniz için;