Barkod Devir

Barkod Devir İçin Gereken Belgeler:

  • Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak Devir Belgesi
  • Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Taahhütname
  • Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Devreden ve devralan firmalara ait imza sirkülerleri